Zajęcia  kulinarne były organizowane dzieciom od początku powstania Świetlicy, jednak nie zostały utrwalone na fotografiach. W tym roku, dzięki wyposażeniu placówki przez darczyńców w dodatkowy sprzęt kuchenny wielokrotnie organizowany był z dziećmi większy wypiek różnorodnych ciasteczek, ciast oraz pizzy. W ciągu roku nieraz były wykonywane z dziećmi słodkie desery nie wymagające pieczenia.