W dniu 17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, spotkanie z Mikołajem oraz poczęstunek na słodko. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Księża z naszej parafii, Pan Prezydent Miasta Suwałk, Pani Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej, Darczyńcy
i Przyjaciele Świetlicy, Rodzice i Opiekunowie dzieci.