Spotkania, gry, zabawy

Kadra pedagogiczna Świetlicy uważa rodziców jako najważniejszych w dziele wychowania dzieci. W ciągu każdego roku zaprasza na świętowanie istotnych wydarzeń takich jak: spotkanie opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia, zakończenie roku szkolnego oraz omówienie ważnych spraw związanych z dziełem wychowania oraz z letnim wypoczynkiem wychowanków. Traktując rodziców jako ważnych partnerów Świetlicy, kadra zaprasza na wspólne zabawy, rozgrywki i wyprawy z dziećmi, m. in. na biwaki, wycieczki oraz wyjazdy do teatru.

W programy jakie są realizowane w Świetlicy wychowawcy włączają aktywność fizyczną. Wiedzą, że ona powinna być wkomponowana w styl życia człowieka jako jeden z czynników warunkujących jego zdrowie. Promują różne rodzaje zajęć sprzyjające zdrowiu fizycznemu i duchowemu. Podczas przygotowywania różnych form aktywności rekreacyjno-sportowej, zwracają uwagę na te, które służą formacji integralnej. Wykluczane są gry wywołujące agresję (np. niektóre gry w karty); ćwiczenia fizyczne inspirowane popisami brutalnej siły albo rozbudzające i podtrzymujące negatywne emocje (tj. gniew, agresję, zawiść, niezgodę, niezdrową rywalizację, chęć górowania nad innymi); gry nieumiarkowane, wymagające po rekreacji dodatkowego wypoczynku; zajęcia sportowe, które całkowicie wciągają wychowanka, stają się ograniczającą go pasją i prowadzą do zatracania się w grze. Podczas zajęć sportowych pedagodzy wychowują uczestników nie tylko do zwycięstwa (uczenie zdrowej refleksji, poczucia możliwości i przemijalności, spojrzenia na sukces od strony relatywizacji), ale także do przyjęcia porażki (ukazanie, że można przegrywać bez uznania się za pokonanego, uczenie rozpoznawania swojej słabej strony, nie czynienie z tego „tragedii”, ale przyjęcie jako konkretnego znaku czasowości i kruchości, jakimi naznaczone jest życie ludzkie).

Biorąc pod uwagę doskonalenie ducha, zadaniem wychowawców jest czuwanie nad tym, aby dzieci podczas zabawy mogły się ćwiczyć w rozwijaniu i zdobywaniu cnót chrześcijańskich, takich jak uczciwość, uległość, posłuszeństwo, duch ofiarności, wierność obowiązkom, pokora w triumfie i spokój w porażce. W przypadku gier zespołowych ukierunkowuje się na altruizm, miłość bliźniego, wzajemny szacunek, wielkoduszność i przebaczenie. Owocami dobrze rozumianej zabawy i rozgrywek sportowych będzie wtedy radość, wolność, relaks, zachowanie zdrowia i odpowiedniej kondycji fizycznej oraz rozwinięcie wyżej nadmienionych cnót. Wychowawcom szczególnie zależy na wzbudzaniu w dzieciach i młodzieży jak najwięcej radości. Sami czynnie uczestniczą w ich zabawach i rozrywkach. Uczą na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus przyjmowania wiele wydarzeń na wesoło, nawet różnych przeciwności codziennego życia.

W porze wiosennej i letniej wychowankowie korzystali z różnych atrakcji w pomieszczeniach budynku oraz na podwórku (zabawy na dmuchańcach, jazda rikszami, hulajnogami, rowerkami, jeździkami i gokartami). Każdego roku do Świetlicy, w celu uatrakcyjnienia zabaw dzieciom, są nabywane pojazdy dziecięce. Pierwszymi osobami, które zapoznają się z nimi są starsi podopieczni. Często próbują swoich sił w składaniu trójkołowców czy czterokołowców dla swoich młodych kolegów i koleżanek. Po sprawdzeniu wytrzymałości pojazdów przez starszych, najmłodsi z przyjemnością korzystają z jazdy.

W dniach: 1-8 czerwca odbyły się konkursy i zabawy rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka.

W pierwszej połowie czerwca grupa świetlicowa wyjeżdżała do studio nagrań w SOK-u z autorską piosenką. W dniu 14 czerwca Świetlica zaprezentowała taniec "Belgijka" z podkładem muzycznym FDNT i swoim autorskim tekstem na Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita. Na pikniku można było zakupić świetlicowe słodkości własnego wyrobu oraz skorzystać ze sprzętu Świetlicy (rikszy, gokartów, jeździków oraz dmuchańców).

W dniu 19.06.2017 wychowankowie  wspierani przez siostry Terezjanki i Panią Pedagog przedstawili swój repertuar na ulicy "Teatralnej" - Chłodnej w Suwałkach w formie autorskiej piosenki i tańca "Belgijka", a później aktywnie uczestniczyli w marszu- paradzie zespołów teatralnych podczas rozpoczęcia Festiwalu Wigraszek 2017. Następnego dnia dzieci i młodzież obejrzały jedną ze sztuk konkursowych w Suwalskim Ośrodku Kultury i Sztuki oraz skorzystały z placu zabaw w pobliżu Ośrodka. W tym samym dniu uczestniczyli w zabawach na Kręgielni.

Po wakacjach, szczególnie we wrześniu i październiku, podopieczni w ramach rekreacji często wyruszali na jazdę różnymi pojazdami. Ulubionym zajęciem dla dzieci była i jest nauka jazdy na monocyklu.

W ciągu roku wychowankowie często bawili się w suchym basenie ze światłowodami oraz brali aktywny udział w dyskotekach oraz w zawodach sprawnościowych, a także w konkursach na najbardziej oryginalną budowlę z klocków.

W maju, w ramach promowania placówki Świetlica uczestniczyła ze swoimi pojazdami w rodzinnym festynie szkolnym.
W porze letniej po odrobieniu zadań szkolnych, dzieci korzystały z zabaw rekreacyjno-sportowych na otwartej przestrzeni. Jeździły samochodzikiem, rikszą, hulajnogami,gokartami i na mechanicznych konikach. Starsi uczestnicy pod opieką wychowawcy jeździli hulajnogami i rikszą po ścieżkach rowerowych. Na początku roku szkolnego 4 września przedstawiciele grupy świetlicowej uczcili krzyż św. Jana Pawła II w kaplicy zakonnej i w Świetlicy. 

W dniu 31 października podopieczni uczestniczyli w „Balu świętych”  w strojach przypominających strój jaki kiedyś nosili święci. Zgodnie z tradycją w dniu 22 grudnia dzieci z rodzicami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyły w spotkaniu opłatkowym. Wszystkim zebranym wychowankowie przedstawili Jasełka. Pod koniec spotkania odbył się poczęstunek na słodko.

 Podczas trwającego karnawału dzieci i młodzież wzięły udział w balu, w różnych zabawach sprawnościowych oraz konkursach m.in. w konkursie kolęd.
W czerwcu oraz podczas wakacji wielokrotnie odbywały się z dziećmi wyprawy do miejsc zielonych nabytymi w 2014 roku pojazdami: samochodzikiem, hulajnogami i przyczepką ozdobioną emblematami własnej projekcji. W celu zachęcenia dzieci do bezpiecznego przemieszczania się w terenie, Kadra Świetlicy sporządziła dla każdego uczestnika „dziecięce prawo jazdy”. Taki dokument otrzymywało dziecko, które prawidłowo jeździło pojazdami
i posiadało ogólną wiedzę dotyczącą bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
Pod koniec listopada została zorganizowana dzieciom i ich rodzicom dyskoteka andrzejkowa oraz poczęstunek na słodko i kiełbaskami upieczonymi
w świetlicowym kominku. W tym dniu dzieci mogły wspólnie pobawić się ze swoimi rodzicami oraz rozegrać mecze w kilku dyscyplinach sportowych. Była to także dla kadry dobra okazja na lepsze poznanie rodziców i wspólne z nimi uczestnictwo w rozgrywkach sportowych.
W dniu 18 grudnia przed Świętami Bożego Narodzenia wychowankowie i ich rodziny uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, w poczęstunku na słodko oraz w spotkaniu z Mikołajem. Uroczystość świetlicowa została uświetniona przez obecność zaproszonych gości: Pana Prezydenta Miasta Suwałk, Kapłanów z naszej parafii, Panią Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Dobroczyńców i Przyjaciół Świetlicy.

 

 

W dniu 17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, spotkanie z Mikołajem oraz poczęstunek na słodko. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Księża z naszej parafii, Pan Prezydent Miasta Suwałk, Pani Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej, Darczyńcy
i Przyjaciele Świetlicy, Rodzice i Opiekunowie dzieci.

 

 

 

W dniu 14 stycznia odbył się bal karnawałowy. Każde dziecko mogło być wodzirejem i instruktorem  proponowanych przez siebie zabaw. Pod koniec stycznia została zorganizowana dzieciom dyskoteka oraz odbył się konkurs na najlepsze zabawy przygotowane przez uczestników zajęć.