Osoby, które w sposób systematyczny wspierają działalność Świetlicy w 2020 roku:

Wolontariusz, nauczyciel emerytowany, pedagog
mgr Teresa Kalejta, absolwentka Wydziału Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego (8-letnia pomoc dzieciom w nauce)

Wolontariusz,
Natalia Zajkowska,
studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 7-letnia pomoc kadrze Świetlicy w przygotowywaniu wyrobów-cegiełek na rzecz funkcjonowania placówki, promowanie działalności Świetlicy podczas akcji charytatywnych.
 

Wolontariusz, emeryt
Halina Kolenkiewicz
, absolwentka Studium Gastronomicznego, bibliotekarz i wieloletni kierownik stołówki (sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc młodszym dzieciom w nauce).

 

 

 

 

Wolontariusz, nauczyciel emerytowany, pedagog
Halina Barwicka,
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, wieloletnie funkcje kierownicze w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.