Wolontariat

„Nie lękaj się spalać w całości.
Ciepło, którym ogrzejesz innych ludzi, będzie trwało wiecznie.
Bądźcie uprzejmi jedni wobec drugich, miejcie czułe serca, wybaczając sobie wzajemnie…
Miłość mówi niewiele, za to dużo czyni.
Podejmowanie wysiłku, by dać szczęście innym jest jedynym sposobem jego osiągnięcia.
Nie można kwitnąć i owocować bez wyrzeczeń.
Miłość jest darem uśmiechania się nawet w cierpieniu”.

Każda osoba, która ochotniczo z własnej potrzeby podejmuje pożyteczne działania na rzecz innych ludzi jest wolontariuszem. Wszyscy, którzy coś robią „więcej niż muszą na rzecz drugich, wypełniają zasady wolontariatu”.

Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi w Świetlicy jest wspierana przez wolontariuszy: pedagogów i katechetów pracujących w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach średnich, przez emerytowanych pedagogów, młodzież z gimnazjum i szkół średnich oraz przez osoby dorosłe posiadające różnorodne kwalifikacje.

Osoby, które w sposób systematyczny wspierają działalność Świetlicy w 2016 roku:

Wolontariusz, nauczyciel emerytowany, pedagog
mgr Teresa Kalejta, absolwentka Wydziału Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego (6-letnia pomoc dzieciom w nauce)

Wolontariusz, stomatolog
mgr Iwona Urban, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku (wspomaganie kadry w organizowaniu akcji charytatywnych na rzecz Świetlicy, pomoc dzieciom w nauce)

Wolontariusz, uczennica kl. III Gimnazjum
Natalia Zajkowska, uczennica kl. III a Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach (2-letnia pomoc kadrze Świetlicy w przygotowywaniu wyrobów-cegiełek na rzecz funkcjonowania placówki, promowanie działalności Świetlicy podczas akcji charytatywnych)

Wolontariusz, uczennica kl. III Gimnazjum
Julia Świerzbinowicz, uczennica kl. III a Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach (2-letnia pomoc kadrze Świetlicy w przygotowywaniu wyrobów-cegiełek na rzecz funkcjonowania placówki, promowanie działalności Świetlicy podczas akcji charytatywnych)

Wolontariusz, uczennica kl. III Gimnazjum
Paulina Szczepańska, uczennica kl. III a Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach (2-letnia pomoc kadrze Świetlicy w przygotowywaniu wyrobów-cegiełek na rzecz funkcjonowania placówki, promowanie działalności Świetlicy podczas akcji charytatywnych)