Wolontariat

„Nie lękaj się spalać w całości.
Ciepło, którym ogrzejesz innych ludzi, będzie trwało wiecznie.
Bądźcie uprzejmi jedni wobec drugich, miejcie czułe serca, wybaczając sobie wzajemnie…
Miłość mówi niewiele, za to dużo czyni.
Podejmowanie wysiłku, by dać szczęście innym jest jedynym sposobem jego osiągnięcia.
Nie można kwitnąć i owocować bez wyrzeczeń.
Miłość jest darem uśmiechania się nawet w cierpieniu”.

Każda osoba, która ochotniczo z własnej potrzeby podejmuje pożyteczne działania na rzecz innych ludzi jest wolontariuszem. Wszyscy, którzy coś robią „więcej niż muszą na rzecz drugich, wypełniają zasady wolontariatu”.

 

Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi w Świetlicy jest wspierana przez wolontariuszy: pedagogów i katechetów pracujących w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach średnich, przez emerytowanych pedagogów, młodzież z gimnazjum i szkół średnich oraz przez osoby dorosłe posiadające różnorodne kwalifikacje.

Osoby, które w sposób systematyczny wspierają działalność Świetlicy w 2020 roku:

Wolontariusz, nauczyciel emerytowany, pedagog
mgr Teresa Kalejta, absolwentka Wydziału Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego (8-letnia pomoc dzieciom w nauce)

Wolontariusz,
Natalia Zajkowska,
studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 7-letnia pomoc kadrze Świetlicy w przygotowywaniu wyrobów-cegiełek na rzecz funkcjonowania placówki, promowanie działalności Świetlicy podczas akcji charytatywnych.
 

Wolontariusz, emeryt
Halina Kolenkiewicz
, absolwentka Studium Gastronomicznego, bibliotekarz i wieloletni kierownik stołówki (sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc młodszym dzieciom w nauce).

 

 

 

 

Wolontariusz, nauczyciel emerytowany, pedagog
Halina Barwicka,
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, wieloletnie funkcje kierownicze w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.