Wolontariat

„Nie lękaj się spalać w całości.
Ciepło, którym ogrzejesz innych ludzi, będzie trwało wiecznie.
Bądźcie uprzejmi jedni wobec drugich, miejcie czułe serca, wybaczając sobie wzajemnie…
Miłość mówi niewiele, za to dużo czyni.
Podejmowanie wysiłku, by dać szczęście innym jest jedynym sposobem jego osiągnięcia.
Nie można kwitnąć i owocować bez wyrzeczeń.
Miłość jest darem uśmiechania się nawet w cierpieniu”.

Każda osoba, która ochotniczo z własnej potrzeby podejmuje pożyteczne działania na rzecz innych ludzi jest wolontariuszem. Wszyscy, którzy coś robią „więcej niż muszą na rzecz drugich, wypełniają zasady wolontariatu”.

 

Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi w Świetlicy jest wspierana przez wolontariuszy: pedagogów i katechetów pracujących w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach średnich, przez emerytowanych pedagogów, młodzież z gimnazjum i szkół średnich oraz przez osoby dorosłe posiadające różnorodne kwalifikacje.

Osoby, które w sposób systematyczny wspierają działalność Świetlicy w 2018 roku:

Wolontariusz, nauczyciel emerytowany, pedagog
mgr Teresa Kalejta, absolwentka Wydziału Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego (6-letnia pomoc dzieciom w nauce)

Wolontariusz, uczennica II klasy LO
Natalia Zajkowska,
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach (4-letnia pomoc kadrze Świetlicy w przygotowywaniu wyrobów-cegiełek na rzecz funkcjonowania placówki, promowanie działalności Świetlicy podczas akcji charytatywnych)

 

Wolontariusz, uczennica II klasy Technikum
Katarzyna Gołębicka, , 
uczennica Technikum nr 4 o w Suwałkach (4-letnia pomoc kadrze Świetlicy w przygotowywaniu wyrobów-cegiełek na rzecz funkcjonowania placówki, promowanie działalności Świetlicy podczas akcji charytatywnych)