Suwałki, 18.01.2016

 

    Sprawozdanie merytoryczne  z działalności Świetlicy Środowiskowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  1. Dzieciątka Jezus za rok 2015

W ciągu roku szkolnego do Świetlicy uczęszczało ok. 30 dzieci. Dla wychowanków podczas ich pobytu była organizowana pomoc w nauce, często przy udziale wolontariuszek – emerytowanych pedagogów. Wychowankowie mieli zapewnioną rodzinną atmosferę, właściwe warunki do spędzania czasu po zajęciach szkolnych oraz w czasie zimowego i letniego wypoczynku.         W Świetlicy były przeprowadzane  zajęcia teatralne, plastyczne,  kulinarne, rekreacyjno-sportowe, wychowawcze, zajęcia z zakresu socjoterapii i  profilaktyki oraz  organizowane  grupowe                                        i  indywidualne spotkania z dziećmi i ich rodzicami. Zajęcia profilaktyczne odbywały się jeden raz                        w tygodniu, a zajęcia socjoterapeutyczne dwa razy w tygodniu. Dla  rodziców dzieci zostały zorganizowane spotkania: przed zakończeniem roku szkolnego, przed rozpoczęciem półkolonii                          w Świetlicy, a także w dniu „andrzejkowym” oraz  przedświąteczne ,,opłatkowe”. Na kilku spotkaniach  w formie pogadanek omówiono sprawy dotyczące bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz przedstawiono osiągnięcia wychowanków w szkole i w Świetlicy.  Aktywne uczestniczenie dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz rozwijających ich zainteresowania: rekreacyjno – sportowych, teatralnych, kulinarnych, plastycznych pozwoliło im doświadczyć pozytywnych emocji, przyczyniło się do większej ich otwartości oraz do większej pilności w zdobywaniu wiedzy.  Spotkania z rodzicami dzieci przyczyniły się do większej ich integracji                                          i zrozumienia ważności działań zespołowych.

                           Dla wszystkich dzieci przychodzących do Świetlicy w roku szkolnym i podczas  letnich półkolonii było organizowane żywienie: podwieczorki na słodko, kanapki z ciepłymi napojami, drugie śniadania, ciepłe dania.

                     14 (uczestników zajęć w Świetlicy) podczas wakacji skorzystało  z  wycieczki do Wrocławia. We Wrocławiu  dzieci zwiedziły wiele ciekawych miejsc m.in. Stare Miasto z Ostrowem Tumskim (najstarsza cześć miasta); gotycką katedrę św. Jana Chrzciciela nazwaną matką kościołów  śląskich - najpiękniejszy kościół gotycki na dolnym Śląsku; dwie charakterystyczne kamienice wychodzące na wrocławski rynek „Jaś i Małgosia”; „Stary Ratusz”- gotycko – renesansową budowlę jedną z piękniejszych tego typu w Europie z Muzeum Mieszczańskim; „Stare Jatki” – XIV-wieczne murowane ławy rzeźnickie z pomnikiem poświęconym zwierzętom rzeźnym; Ossolineum – barokowy gmach dawnego klasztoru Krzyżowców (tu znajdują się rękopisy „Pana Tadeusza” , „Zemsty”, „Ogniem i Mieczem”, „Chłopów”); „Halę Stulecia” zbudowaną w 1913 roku, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (służy ona jako hala koncertowa, miejsce imprez sportowych i targów). Podczas pobytu we Wrocławiu wychowankowie  dwa razy uczestniczyli                          w pokazach świetlano – dźwiękowych przy Fontannie multimedialnej (najlepiej prezentującej się                            w Polsce); obejrzeli budynek z czteroma kopułami i pergolą z 1913 roku; zwiedzili ZOO; uczelnie znajdujące się w pobliżu miejsca zakwaterowania; Panoramę Racławicką; Ogród  Japoński, zapoznali się ze szlakiem wrocławskich krasnali na którym odnaleźli 50 krasnoludków. W ostatnim dniu pobytu dzieci rozegrały ze sobą mecz piłki nożnej  w specjalnych piłkach dmuchanych w zakrytym stadionie.                                                                                                                                                                               Dzieci podczas wypoczynku we Wrocławiu korzystały z obiadów sporządzonych przez wychowawców, słodkich deserów, kanapek na śniadania i kolacje z ciepłymi napojami.

                  Podczas wakacji dzieci także uczestniczyły w zajęciach półkolonijnych organizowanych przez kadrę Świetlicy między innymi: w zajęciach plastycznych, kulinarnych, rekreacyjno – sportowych. Wielokrotnie korzystały z basenu w Aquaparku. W listopadzie dzieci z wychowawcami odwiedzali pobliski cmentarz, gdzie zapalali znicze i modlili się za zmarłych. W październiku dzieci chodziły do kościoła na nabożeństwo różańcowe, a w grudniu uczestniczyły w rekolekcjach adwentowych. 17 grudnia  przed Świętami Bożego Narodzenia dla wychowanków i ich rodzin zostało zorganizowane  „spotkanie opłatkowe”,  poczęstunek na słodko oraz  spotkanie z Mikołajem (na spotkaniu zostały dzieciom rozdane świąteczne paczki). W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Księża z naszej parafii, Pan  Prezydent Miasta Suwałk, Pani Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej, Darczyńcy i Przyjaciele Świetlicy, Rodzice i Opiekunowie dzieci.