Sprawozdanie merytoryczne  z działalności  Świetlicy za rok 2014

 

W roku 2014 do Świetlicy uczęszczało ok. 30 dzieci. Pomoc podopiecznym była zapewniana poprzez stwarzanie rodzinnej atmosfery, właściwych warunków do spędzania czasu po zajęciach szkolnych, podczas letniego wypoczynku, przez prowadzenie zajęć teatralnych, plastycznych, kulinarnych, rekreacyjno-sportowych, wychowawczych, zajęć z zakresu socjoterapii, oraz profilaktyki, poprzez organizowanie grupowych oraz indywidualnych spotkań z dziećmi i ich rodzicami Zajęcia profilaktyczne odbywały się jeden raz w tygodniu a zajęcia socjoterapeutyczne dwa razy . Dla  rodziców dzieci zostały zorganizowane spotkania: przed zakończeniem roku szkolnego, przed rozpoczęciem półkolonii w Świetlicy oraz na początku nowego roku szkolnego a także podczas „andrzejek” oraz spotkania opłatkowego. Na kilku spotkaniach  w formie pogadanek omówiono sprawy dotyczące zdrowego stylu życia, właściwego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz przedstawiono osiągnięcia dzieci w szkole i w Świetlicy. Aktywne uczestniczenie dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz rozwijających ich zainteresowania: rekreacyjno – sportowych, teatralnych, kulinarnych, plastycznych pozwoliło im doświadczyć pozytywnych emocji, przyczyniło się do większej ich otwartości oraz do większej pilności w zdobywaniu wiedzy.  Spotkania z rodzicami dzieci przyczyniły się do większej ich integracji i zrozumienia ważności działań zespołowych.

                    Dla wszystkich dzieci przychodzących do Świetlicy w roku szkolnym i podczas  letnich półkolonii było organizowane żywienie: podwieczorki na słodko, kanapki z ciepłymi napojami, drugie śniadania, ciepłe dania.

                     15 dzieci (uczestników zajęć w Świetlicy) podczas wakacji skorzystało                z wycieczki do Fromborka. Na trasie dojazdu do miejsca wypoczynku oraz w drodze powrotnej do Suwałk odwiedziły: Mazurolandię przy Wilczym Szańcu koło Kętrzyna. Tam zwiedziły Muzeum Wojenne, skorzystały z kilku atrakcji m.in. z przejazdu kolejką szynową,                           z wyciągu linowego, zwiedzenia miniatur stadionów, bazylik, pałaców. Na trasie do Fromborka miały możliwość zajechania do Malborka. W Malborku obejrzały Zamek  Pokrzyżacki i Plac Zamkowy. We Fromborku poznały Katedrę ze słynnymi Organami. Tam uczestniczyły we Mszy Świętej, wysłuchały koncertu oraz pomodliły się przy miejscu, gdzie został pogrzebany polski uczony Mikołaj Kopernik. W pobliżu Katedry zwiedziły Obserwatorium. Podczas pobytu we Fromborku był organizowany dzieciom wyjazd do Gdańska Oliwy, gdzie zwiedziły zabytkową Katedrę ze słynnymi Organami oraz obejrzały zwierzęta w ZOO. W tym samym dniu uczestniczyły we Mszy Świętej w bardzo ładnej Katedrze w Sopocie, a później przeszły się po  sopockim Molo. Najbardziej podobała się wychowankom wyprawa nad morze do Krynicy Morskiej. Dzieci podczas wypoczynku we Fromborku korzystały z obiadów sporządzonych przez wychowawców, słodkich deserów, kanapek na śniadania i kolacje z ciepłymi napojami.

W drodze powrotnej do Suwałk dzieci z wychowawcami zajechały do Matki Bożej do Gietrzwałdu, a później do Olsztyna, gdzie obejrzały seans w Astronomicznym Planetarium               i zwiedziły Astronomiczne Obserwatorium wraz z punktem widokowym. Podczas wakacji dzieci także uczestniczyły w zajęciach półkolonijnych organizowanych przez kadrę Świetlicy między innymi: w zajęciach plastycznych, kulinarnych, rekreacyjno – sportowych. Wielokrotnie korzystały z basenu w Aquaparku. W listopadzie dzieci z wychowawcami odwiedzali pobliski cmentarz, gdzie zapalali znicze i modlili się za zmarłych. W październiku dzieci chodziły do kościoła na nabożeństwo różańcowe, a w grudniu uczęszczały na Msze Święte (roraty). 18 grudnia  przed Świętami Bożego Narodzenia wychowankowie, ich rodziny uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, w poczęstunku na słodko oraz w spotkaniu                 z Mikołajem (na spotkaniu zostały dzieciom rozdane świąteczne paczki).