Suwałki, 03.01.2012

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Świetlicy Środowiskowej
im. Dzieciątka Jezus za rok 2011

 

 

W ciągu roku 2011 do Świetlicy uczęszczało około 35 dzieci.  Dla wychowanków podczas ich pobytu była organizowana pomoc w nauce, często przy udziale wolontariuszy. Na podwieczorek podopieczni otrzymywali słodkie pieczywo, a na kolację kanapki z ciepłym napojem. W ciągu roku szkolnego Świetlica funkcjonowała w godzinach 800 – 1800 od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty. Dla wychowanków były organizowane zajęcia socjoterapeutyczne (2 razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych oraz zajęcia profilaktyczne 1 raz w tygodniu). Raz w tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno – technicznych, rekreacyjno – sportowych i kulinarnych. Kilkakrotnie każdego miesiąca odbywały się spotkania wychowawcze. W pierwszym tygodniu ferii zimowych był zorganizowany konkurs kolęd oraz bal karnawałowy. W czasie Wielkiego Postu i Adwentu podopieczni chodzili na nabożeństwa i Msze Św. (roraty) do pobliskiego kościoła. W listopadzie przez cały tydzień odwiedzali cmentarz, zapalali znicze i modlili się za zmarłych. Dwa razy w roku odbyły się wyjazdy  dziećmi i ich rodzicami poza Suwałki. Jedna wyprawa była do Augustowa (przejazd statkiem po trasie wodnej), Studzienicznej i do Wigier. Podczas drugiej wyprawy dzieci
i rodzice odwiedzili Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku oraz kościół św. Antoniego
w Sokółce. W Różanymstoku podopieczni z rodzicami i wychowawcami obejrzeli stadninę koni znajdującą się przy Ośrodku Wychowawczym Księży Salezjanów. W ciągu roku 2011 wychowawcy – socjoterapeuci bardzo często spotykali się z rodzicami i dziećmi w sposób indywidualny i wielokrotnie z wszystkimi rodzicami. Dwa razy w roku odbyły się uroczyste spotkania z dziećmi i ich rodzinami. Pod koniec czerwca z racji zakończenia roku szkolnego 2010/2011 na wspólnym spotkaniu zostały omówione osiągnięcia dzieci oraz przyszłe plany dotyczące letnich półkolonii. 21 grudnia 2011 r. przed Świętami Bożego Narodzenia wychowankowie, ich rodziny uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, w poczęstunku na słodko oraz w spotkaniu z Mikołajem (na spotkaniu zostały dzieciom rozdane świąteczne paczki). Podczas tego przedświątecznego spotkania został rozstrzygnięty konkurs. Dzieci, które osiągnęły najwięcej punktów związanych z uczestnictwem w zajęciach w Świetlicy
w miesiącach wrzesień – grudzień otrzymały nagrody w formie największych figurek gipsowych. Podczas letnich półkolonii dzieci skorzystały z tygodniowego wypoczynku na Litwie w Solecznikach. Na Litwie wychowankowie zwiedzili muzeum przy granicy białorusko-litewskiej, podziwiali stolicę Wilno a w niej katedrę św. Stanisława, Ostrą Bramę, pomnik Adama Mickiewicza, kościół św. Anny, cmentarz na Rossie oraz miejscowość Troki z zabytkowym zamkiem. Po powrocie wspólnie z dziećmi z Litwy uczestniczyły w zajęciach półkolonijnych organizowanych przez kadrę Świetlicy między innymi: w zajęciach plastycznych, kulinarnych, rekreacyjno – sportowych oraz w spotkaniu z artystą – malarzem. Podopieczni Świetlicy razem z dziećmi z Litwy korzystały z basenu w Aquaparku.