Sprawozdanie merytoryczne z działalności Świetlicy Środowiskowej                               im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach za rok 2010

 

            Na początku roku w dniu 24 stycznia odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Darczyńców Świetlicy, Przyjaciół, wszystkich osób zaangażowanych w dzieło oraz                       w intencji Podopiecznych koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura oraz poświęcenie Świetlicy. Na uroczystości przybyli Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ełcki z Ks. Wicedyrektorem Wydziału Katechetycznego                     i z Ks. Diakonem, Ks. Proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prezydent Miasta Suwałki i Wiceprezydenci, Przewodniczący Rady Miasta, Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Małżonka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości                      z Małżonką, Pani Architekt z Małżonkiem, Prezes Banku Żywności, Właściciele Firmy „Boss”, Właściciele Firmy „PPHU Wiktor Meble”, Właściciel Piekarni „Ojmer” z Małżonką, wychowankowie z rodzicami, współpracownicy i wolontariusze, siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

             W ciągu roku 2010  z usług świadczonych przez Ośrodek skorzystało przeszło 40 dzieci. W ciągu roku szkolnego Świetlica funkcjonowała w godzinach 800 – 1800 od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty oprócz niedziel. Wychowankowie przychodzący na zajęcia otrzymywali kanapki z ciepłymi napojami oraz podwieczorki na słodko. Korzystali z pomocy wychowawców oraz wolontariuszy podczas odrabiania zadań szkolnych. Dwa razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych były organizowane zajęcia socjoterapeutyczne oraz raz w tygodniu dla 2 grup wiekowych zajęcia profilaktyczne. Raz w tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych, informatyczno – edukacyjnych, plastyczno – technicznych i rekreacyjno sportowych.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych brali czynny udział w konkursach i wyprawach na łyżwy zorganizowanych przez wychowawców. W czasie Wielkiego Postu                            i Adwentu podopieczni chodzili na nabożeństwa i Msze Święte (roraty) do pobliskiego kościoła. Wielokrotnie w ciągu roku odbyły się spotkania z wszystkimi rodzicami dzieci. Podczas wakacji rodzice i podopieczni wyjeżdżali na biwak przygotowany przez kadrę Świetlicy. Pod koniec lipca i na początku sierpnia wychowankowie uczestniczyli w półkoloniach zorganizowanych w Świetlicy. W tym czasie także odbyła się wycieczka do Warszawy (wyjazd w różnych dniach dla 2 grup wiekowych). W drodze powrotnej z Warszawy do Suwałk starsi wychowankowie odbyli małą pielgrzymkę  z Wasilkowa do Maryjnego Sanktuarium w Świętej Wodzie. Skorzystali także  z basenu Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.

            W drugiej połowie roku na początku listopada dzieci przez 7 dni nawiedzały pobliskie cmentarze w celu zapalenia zniczy i pomodlenia się za tych, którzy przeszli do wieczności. 18 grudnia uczestniczyły w Wigilii zorganizowanej przez Urząd Miasta. 20 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe i poczęstunek na słodko dla podopiecznych i ich rodziców). Podczas tego spotkania wychowankowie otrzymali z rąk Mikołaja świąteczne paczki.