W 2009 roku 14 starszych dzieci odpoczywało przez 9 dni w Krakowie                  i jego okolicach. W Krakowie zwiedzili wiele zabytkowych i atrakcyjnych miejsc                  m. in.: Muzeum w Zamku Królewskim na Wawelu (komnaty królewskie, zbrojownię), Stary Rynek, zabytkowe kościoły, Galerie Krakowską. Z królewskiego miasta dzieci wyjeżdżały do Wadowic, Ojcowa, Wieliczki i Łagiewnik..

Kolejnym istotnym wydarzeniem było kontynuowanie  prac związanych                                       z wykończeniem pomieszczeń wybudowanego budynku Świetlicy. Dzięki przeprowadzonym zbiórkom publicznym na terenie ok. 200 szkół i kilku instytucji (rozprowadzenie kilkuset tysięcy figurek gipsowych wykonanych w Świetlicy), dzięki życzliwości wielu firm oraz licznym parafiom (otrzymanie pomocy od ok. 100 parafii), wsparciu ze strony Zgromadzenia oraz indywidualnych darczyńców, a przede wszystkim dzięki Bożej Opatrzności udało się na początku 2009 roku rozpocząć zajęcia z dziećmi na parterze prawie w całości wybudowanego budynku (po dawnym, małym, parterowym budynku pozostała ściana działowa wspólna z sąsiadami). Pod koniec 2009 roku zostały wykończone wszystkie pomieszczenia na piętrze Ośrodka.