Suwałki, 08. 01. 2009 r.

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Świetlicy Środowiskowej
im. Dzieciątka Jezus prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr
św. Teresy od Dzieciątka Jezus za rok 2008

 

 

 

            Do Świetlicy uczęszcza około 30 dzieci. W roku 2008 z racji trwającej jeszcze rozbudowy Świetlicy stałych uczestników zajęć było przeszło 20 dzieci oraz ok. 10 osób uczęszczających na niektóre zajęcia. Świetlica jest czynna od godz. 800 do 1800 w każdy dzień tygodnia oprócz większości sobót. Dzieci przychodzące do Świetlicy otrzymują kanapki, ciepłe napoje, podwieczorki na słodko. Organizowana jest dla nich pomoc podczas odrabiania zajęć szkolnych. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla dwóch grup wiekowych. Organizowane są także spotkania z dziećmi i rodzicami z okazji imprez, uroczystości świetlicowych, wycieczek. Dzieciom także są organizowane zajęcia teatralne, rekreacyjno sportowe, kulinarne, a także plastyczno – techniczne.

            W styczniu podczas ferii zimowych były organizowane zajęcia związane
z indywidualnymi zainteresowaniami wychowanków (zajęcia teatralne i muzyczne połączone
z zabawami tanecznymi, plastyczne, kulinarne). Wielokrotnie dzieci wyruszały na lodowisko                      św. Mikołaja w Suwałkach.

            W czasie trwania Wielkiego Postu dzieci uczestniczyły w kościele parafialnym w drodze krzyżowej. Przed świętami wielkanocnymi rodziny wychowanków otrzymały wsparcie w formie paczek żywnościowych ze słodyczami.

            Przed zakończeniem roku szkolnego podsumowano osiągnięcia dzieci z całego półrocza. Wszyscy wychowankowie otrzymali drobne upominki oraz skorzystali z poczęstunku na słodko.

            W miesiącu lipcu najstarsi wychowankowie (14 osób) wyjeżdżali na półkolonie do Gdańska.

            Po wakacjach 1 września uroczyście został rozpoczęty nowy rok szkolny.

            W listopadzie dzieci z wychowawcami systematycznie nawiedzali pobliskie cmentarze
w celu pomodlenia się za zmarłych.

             W dniu 19 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie z dziećmi i rodzicami przy stole świątecznym. Wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia, przełamali się opłatkiem. Podczas spotkania do Świetlicy przybył Mikołaj, który rozdał dzieciom paczki żywnościowe wraz
z upominkami.

            W ciągu roku 2008 były kontynuowane prace ( z niewielkimi przerwami) rozpoczęte
w październiku 2007 roku związane z rozbudową i nadbudową Świetlicy. Dzięki życzliwości ludzkich serc – dzięki pomocy wielu Darczyńców, indywidualnych osób fizycznych udało się rozbudować i wykończyć pomieszczenia parteru Świetlicy.

            Pod koniec stycznia roku 2009 są planowane zajęcia dla dzieci w nowych pomieszczeniach. Zadania, które mają być podjęte w roku 2009 to wykończenie i wyposażenie pomieszczeń na piętrze Świetlicy w celu dostosowania całego budynku do pracy z dziećmi i ich rodzinami. Zwiększenie pomieszczeń ośrodka pozwoli nawiązać większą współpracę z wolontariatem.