Podczas wakacji w 2007 roku wychowawcy razem z dziećmi i wolontariuszami (47 osób) wyjechali na wypoczynek do Poronina. Podczas 9 – dniowych półkolonii zwiedzili atrakcyjne punkty widokowe oraz wiele innych miejsc m. in. Zakopane (Gubałówka, Krzeptówki, Krupówki, zabytkowy cmentarz, skocznia Małysza), Morskie Oko, Czarny Staw.   

30 września, w dniu poprzedzającym święto patronalne Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, odbyły się obchody10 - lecia Świetlicy.   W obchodach uczestniczyli Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur, kapłani, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz inni zaproszeni goście wspomagający działalność Świetlicy. W kościele parafialnym, czcigodnym gościom oraz zebranym wiernym nasi wychowankowie zaprezentowali sztukę teatralną pt. „Kaprysy małej Tereski”. Punktem kulminacyjnym programu była uroczysta Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa. Pod koniec Eucharystii Ksiądz Biskup pobłogosławił nowo namalowany przez suwalczanina Pana Andrzeja Taraszkiewicza obraz do bocznej nawy kościoła przedstawiający św. Teresę od Dzieciątka Jezus  z naręczem róż.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Świetlicy, decydującym o dalszym jej rozwoju było rozpoczęcie pod koniec września b.r. II etapu rozbudowy. Niewystarczająca liczba pomieszczeń była największym problemem od początku działalności Świetlicy. Z racji braku miejsc nie mogłyśmy przyjąć większej liczby zgłaszających się dzieci, nawiązać większej współpracy z rodzicami naszych wychowanków i wolontariuszami oraz w pełni realizować zaplanowanych zadań i celów.

Z racji konieczności kontynuowania rozbudowy rozpoczętej w 2005roku, w roku bieżącym rozpoczęłyśmy kolejny etap. W tym też celu wystąpiłyśmy do różnych funduszy pomocowych o dotację. Z radością informujemy, że niektóre nasze aplikacje otrzymały wsparcie, dzięki czemu możemy finansować część zaplanowanych prac budowlanych. Wraz z dziećmi oraz współpracującymi z nami pedagogami i wolontariuszami przygotowujemy gipsowe figurki.  Z figurkami tymi wyruszamy do darczyńców w różnych częściach Polski.

W ten sposób pozyskujemy kolejne środki niezbędne na rozbudowę naszej Świetlicy. Chcemy, aby nasza młodzież czuła się u nas jak najlepiej i mogła kształtować swoją osobowość w jak najlepszych warunkach lokalowych.

Kolejnym istotnym wydarzeniem było kontynuowanie  w czwartym kwartale 2007 roku prac dotyczących rozbudowy Świetlicy, przerwanych na początku 2006 roku. Podczas trwających prac zajęcia z dziećmi odbywały się w dwóch pomieszczeniach naszego domu zakonnego.