Dyrektor Świetlicy, pedagog-socjoterapeuta, teolog
mgr lic. s. Karolina Śliżewska - absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Wydziału Pedagogicznego Wszechnicy Mazurskiej w Olecku oraz Instytutu Humanistyczno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
Wychowawca, pedagog-socjoterapeuta
mgr Barbara Liminowicz-Goc – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku oraz Instytutu Humanistyczno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Wychowawca,
Agata Karbowska
- absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych (kierunek - Ochrona Dóbr Kultury, specjalizacja konserwatorstwo) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W  trakcie studiów ukończyła przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z Arteterapii zajęciowej. 

Stażystka
Katarzyna Wróbel - absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach.