Od początku działalności Świetlicy wdraża się wychowanków do czynnego udziału w wydarzeniach naszego miasta: do uczestniczenia w konkursach, grania ról w przedstawieniach teatralnych w różnych ośrodkach i do obchodów uroczystości.

Od kilku lat w uroczystość Objawienia Pańskiego wychowankowie wraz z opiekunami i rodzicami uczestniczą w Orszaku Trzech Króli w roli aniołków i pasterzy. W Świetlicy dzieci i młodzież uczą się spostrzegać potrzeby innych osób. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu w sposób szczególny pracują nad formacją własnego wnętrza. Efektem tej pracy u wielu dzieci jest wypełniona tabela (z rubrykami na każdy dzień) z dobrymi uczynkami.