Od początku powstania placówki są organizowane ferie zimowe oraz półkolonie letnie połączone z wycieczką. Wychowankowie zwiedzają różne regiony Polski. Niektórzy mieli okazję wyjeżdżać za granicę (wypoczynek na terenie Ukrainy i Litwy).