W placówce dzieci i młodzież mają okazję „zaprzyjaźniać się” z teatrem. Od początku działalności Świetlicy najmłodsi zaprawiają się w odgrywaniu przedstawień teatralnych, sztuk za pomocą teatru cieni, jasełek i dram. Dzieci grają role teatralne nie tylko w Świetlicy, ale także
w innych miejscach m. in. w kościele parafialnym.