W Świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych. Prace wykonują różnymi technikami. „Wytwory” rąk dziecięcych prezentowane podczas organizowanych konkursów
w Suwałkach i poza naszym miastem zyskują wysokie noty. W placówce wychowankowie są także zapoznawani z twórczością literacką oraz ze sztuką tworzenia rymów, na początku bardzo prostych. Po intensywnych ćwiczeniach w „rymowanie” niejedno dziecko zdziwione informuje: „coś mi się tak rymuje, że aż siebie nie pojmuję”. Często przy takich pracach z wychowankami odkrywane są talenty.