Codziennie na zajęcia przychodzi pani pedagog. Raz w tygodniu pedagog-instruktor piłki koszykowej organizuje dzieciom zajęcia rekreacyjno-sportowe.

W Świetlicy często odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, wychowawcze. Nieraz w sali kinowej wychowankowie oglądają bajki i filmy o różnorodnej tematyce. Dzieci i młodzież otrzymują pomoc w nauce, a także inne wsparci w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi w Świetlicy jest wspierana przez wolontariuszy: emerytowanych pedagogów, przez młodzież z gimnazjum i nieraz szkół średnich oraz przez osoby dorosłe posiadające różnorodne kwalifikacje.