W roku jubileuszowym (100-lecie śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus), po wyremontowaniu „małego domu” została otworzona dla dzieci i młodzieży Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus.

Otwarcia i poświecenia Świetlicy dokonał 01.10.1997 roku Ks. Biskup Edward Samsel.W roku 2009 (na miejscu wcześniejszego małego budynku) zakończono budowę nowej, piętrowej  Świetlicy oraz wykończono wszystkie pomieszczenia. W dniu 24.01.2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie
i poświęcenie przez Ks. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura pomieszczeń wybudowanego budynku Świetlicy. Mimo, że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na zajęcia mają dzieci z rodzin potrzebujących, jednak ze względu na potrzebę integracji i stopniowe wdrażanie w życie społeczne zapraszamy na spotkania wszystkie chętne dzieci i młodzież.