W roku jubileuszowym (100-lecie Śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus), po wyremontowaniu "małego domu", została otworzona Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus dla dzieci i młodzieży z południowej części Suwałk. Otwarcia i poświęcenia Świetlicy dokonał 01 października 1997 roku Ks. Bp Edward Samsel.

Największym problemem (już dostrzeganym na początku działalności) w Świetlicy, który hamował rozwój Ośrodka była niewystarczająca liczba pomieszczeń. Problem ten nie tylko dotykał kadry, która nie mogła realizować wszystkich zaplanowanych celów, ale przede wszystkim dzieci. Każdego roku zgłaszało się więcej dzieci, których nie można było zapisać na zajęcia z braku miejsc. Małe pomieszczenia utrudniały pracę z większą grupą wychowanków. Nie można było z nimi prowadzić wszystkich zajęć jednocześnie. Dzielenie podopiecznych na grupy, z racji małych powierzchni pomieszczeń nie przynosiło właściwych efektów (było ciasno, w czasie zajęć dzieci miały problem z koncentracją uwagi). Brak większych pomieszczeń opóźniał proces integracji. Wychowankowie nie mogli wspólnie ćwiczyć, odgrywać ról teatralnych (w roku 2005 został założony teatr dziecięcy pod nazwą "Promyczek"), a także zaprosić na swoje przedstawienia rodziców i rówieśników ze szkół.

    Potrzeba rozbudowy Świetlicy nie tylko była związana z przyjęciem większej liczby dzieci i młodzieży, ale także z nawiązaniem większej współpracy  z rodzicami wychowanków i wolontariatem. Od początku działalności Ośrodka zamierzeniem kadry było to, aby z wychowankami i osobami dorosłymi czynnie uczestniczyć w życiu swego miasta, poprzez prezentację prac dzieci z zakresu plastyki, sztuk teatralnych oraz niesienia pomocy innym.

Dotychczasowe osiągnięcia wychowanków  to:

  • odgrywanie sztuk teatralnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach i w Domu Pomocy Społecznej Kalina, 
    w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki, w kościele parafialnym oraz w ramach uczestnictwa w ogłaszanych konkursach na terenie Suwałk;
  •  zdobycie wyróżnień podczas prezentowanych prac plastycznych w Suwałkach, w Toruniu i w Będzinie oraz w czasie organizowanych turniejów przez PTTK  w Suwałkach.

            Od wielu lat trwały poczynania dotyczące rozbudowy Świetlicy. W 2005 roku zostały wykonane projekty techniczne, a także w tym samym roku został dokonany pierwszy etap rozbudowy. 

Rozbudowa Ośrodka od początku była akcją dotykającą granic fizycznych możliwości, a także bardzo wyjątkową i jedną z nielicznych w Polsce, gdzie największym wkładem w inwestycję był wkład własny tj. środki uzyskane ze sprzedaży figurek gipsowych podczas organizowanych zbiórek publicznych. Do tych środków przyczynił się ogromny wysiłek fizyczny kadry Świetlicy, wolontariuszy oraz dzieci. Figurki gipsowe były wykonywane w dużych ilościach w Świetlicy przy udziale dzieci, ich rodziców, wychowawców i wolontariuszy. Z racji tego, że cała inwestycja wymagała dużego nakładu środków, Zgromadzenie poszukiwało darczyńców w różnych częściach Polski oraz za granicą.

    W IV kwartale 2007 r. udało się podjąć rozpoczęte wcześniej prace. W przeciągu dwóch lat, dzięki licznym staraniom, hojności firm, instytucji, wielu parafii i indywidualnych darczyńców na miejscu małego parterowego budynku powstał większy piętrowy obiekt, w którym jednocześnie można przeprowadzać zajęcia dla 50 - 60 osób. Obecnie mamy ok. 30 wychowanków. Liczba uczestników zajęć  w Świetlicy corocznie wzrasta.

    W dniu 24 stycznia 2010 r. odbyło się uroczyste poświęcenie pomieszczeń rozbudowanego budynku Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus. Msza Święta dziękczynna, koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura była sprawowana w intencji Darczyńców Świetlicy, Przyjaciół, wszystkich osób zaangażowanych w dzieło oraz w intencji Podopiecznych.

    Na początku działalności Świetlicy, z racji byłego w szkołach podstawowych systemu dwuzmianowego, zajęcia z dziećmi odbywały się w godzinach od 8.00 do 18.00 (przed zajęciami i po zajęciach szkolnych). Obecnie spotkania z dziećmi są realizowane w godzinach: 12.00 do 18.00.

Świetlica jest niepubliczną placówką opiekuńczo - wychowawczą, miejscem pobytu dziennego dla dzieci, w którym zapewnia się opiekę
i wychowanie. Wychowankowie otrzymują pomoc w nauce, posiłki w czasie pobytu,  a także inną pomoc w zależności od potrzeb indywidualnych dzieci. Zasadniczo prace w Świetlicy podejmowane są społecznie.

Za Świetlicę odpowiada S. Karolina Śliżewska – dyrektor. Codziennie na zajęcia do dzieci przychodzi pani pedagog. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia rekreacyjno - sportowe przeprowadzane przez pedagoga-instruktora piłki koszykowej. Część zadań jest realizowana przy pomocy wolontariuszy: emerytowanych pedagogów, przez młodzież z gimnazjum i szkół średnich oraz osoby dorosłe posiadające różnorodne kwalifikacje. W celu niesienia skutecznej pomocy dzieciom, nawiązano stałe formy współpracy z pedagogami szkolnymi, rodzicami dzieci, Urzędem Miasta, parafiami, sponsorami, organizatorami konkursów, Dyrekcją Szkół Podstawowych i Gimnazjów, do których uczęszczają  dzieci, a także  z suwalskimi instytucjami socjalno – kulturalnymi.

Od 2016 roku Świetlica bierze udział w programie "Żółty Talerz":

"Żółty Talerz" to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi.
Program "Żółty Talerz" ma przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość i intensywność żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i zapewnić wiedzę pomocną w prawidłowym żywieniu najmłodszych.
"Żółty Talerz" to łącznie 4 mln zł na żywienie dzieci w Polsce, co ma zaowocować ponad 1 milionem wydanych posiłków.
Partnerem Programu na terenie województwa podlaskiego jest Bank Żywności Suwałki - Białystok.