Zanim rozpoczął się w Kościele drugi okres liturgiczny – Wielki Post, dzieci przy pomocy wychowawców podsumowali  swoje osiągnięcia w Adwencie. Po otrzymaniu małych niespodzianek przez  najbardziej aktywnych oraz po wysłuchaniu słów zachęty do pracy nad sobą na przyszłość, wychowankowie wykonali prace plastyczne o tematyce wielkanocnej z tabelą na dobre uczynki na każdy dzień. W czasie trwania Wielkiego Postu dzieci w każdy piątek uczestniczyły w drodze krzyżowej oraz każdego dnia realizowały dobre uczynki. Tradycyjnie po zakończeniu Wielkiego Postu zostały wyróżnione najbardziej aktywne dzieci.

Bardzo duże znaczenie w kształtowaniu dziecięcych wnętrz miał wyjazd  na początku lipca (05– 12.07) na oazę ukraińską do miejscowości Pulmo. Dzieci codziennie spotykały się na Eucharystii w pobliskiej kaplicy, uczestniczyły we wspólnych i indywidualnych modlitwach oraz w spotkaniach formacyjnych. 

Po wakacjach, w październiku podopieczni razem z wychowawcami  chodzili dwa razy w tygodniu na nabożeństwo różańcowe. W tym czasie także przystąpili do konkursu organizowanego w parafialnym kościele na najładniej własnoręcznie wykonany różaniec. Na początku listopada  razem z opiekunem wielokrotnie udawali się na pobliski cmentarz by pomodlić się za zmarłych oraz zapalić znicze. W grudniu, w czasie trwającego Adwentu  dzieci z kadrą uczestniczyły we Mszach Świętych Roratnich. Każdego dnia starały się realizować dobre uczynki, które później zaznaczały w wykonanych przez siebie tabelach z ilustracją o tematyce świątecznej.