Pod koniec listopada przed rozpoczęciem Adwentu, dzieci przygotowały prace plastyczne z tabelką na dobre uczynki. Niektóre z nich codziennie odznaczały na planszach swoje sukcesy.