Pod koniec kwietnia na miesiąc maj dzieci wykonały prace plastyczne w formie kwiatków, na których zamieściły tabelkę z rubrykami do zaznaczania dobrych uczynków na każdy dzień. Chciały tak jak  św. Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka Zgromadzenia, sprawiać przyjemność Matce Bożej.