Aktywność społeczna

W Świetlicy w sposób szczególny wdraża się wychowanków do aktywności dotyczącej rozwijania talentów oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu swojej parafii i miasta.

Rozwijając u dzieci zdolności, m. in. plastyczne, teatralne i literackie zwraca się uwagę na rozwój wartości podstawowych tj. prawdy, dobra i piękna oraz na wartości nadprzyrodzone. Wychowawcy organizują alternatywne formy zajęć, wspomagające w rozwoju całej osoby wychowanka.
Z racji tego, że „świat” nieraz proponuje dzieciom takie „wartości” i „normy społeczne”, które nie są celami wychowania, kadra pedagogiczna zapewnia prawdziwe wychowanie (prowadzenie w kierunku osiągania „dojrzałości ludzkiej” i „dojrzałości chrześcijańskiej”), które jest skierowane do celu ostatecznego. Pedagodzy organizując przedstawienia teatralne, przede wszystkim o charakterze religijnym, uwrażliwiają wychowanków grających sztukę, a także widzów – uczestników spektakli na prawdę o człowieku, na sens ludzkiego życia, na rzeczywistość, która nie wyczerpuje się w tym co faktycznie namacalne i empirycznie sprawdzalne. W wystawianych sztukach są ukazywane różne drogi prowadzące do celu wychowania chrześcijańskiego (zbawienia). Główna droga prowadząca do zjednoczenia z Bogiem, to naśladowanie Chrystusa poprzez osobisty wzrost, rozwój i doskonalenie się w Nim.

Pedagodzy mówiąc wychowankom o ważności tradycji w życiu każdego człowieka oraz ukazując wartości sztuki swojego regionu i środowiska lokalnego wdrażają do aktywnego uczestnictwa, tworzenia i przeżywania tych wartości.

Wychowywanie dzieci i młodzieży do większej aktywności jest ukierunkowane na uczenie się porozumiewania z ludźmi, szacunku i wdzięczności oraz do bycia pożytecznym dla bliskich, dla społeczeństwa i Ojczyzny.

Zazwyczaj, jak co roku uczestnicy zajęć świetlicowych razem z mamami, tatusiami i z siostrami Terezjankami uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli w strojach pastuszków i aniołków.

Tradycyjnie, 6 stycznia grupa świetlicowa aktywnie uczestniczyła w Orszaku Trzech Króli organizowanym w Suwałkach. Dziewczynki ze swoimi mamami oraz opiekunkami i siostrami Terezjankami wystąpiły w roli aniołków, a chłopcy z tatusiami i opiekunami w roli pasterzy.

W dniu 10 czerwca dzieci razem z wychowawczynią i siostrami Terezjankami uczestniczyły w suwalskim marszu zespołów teatralnych oraz wykonały taniec "belgijka" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2019.

W pierwszej połowie czerwca grupa świetlicowa wyjeżdżała do studio nagrań w SOK-u z autorską piosenką. W dniu 14 czerwca Świetlica  zaprezentowała taniec "Belgijka" z podkładem muzycznym FDNT i swoim autorskim tekstem (z radosnymi treściami religijnymi) na Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej nr 4. Na pikniku można było skorzystać ze sprzętu Świetlicy (rikszy, gokartów, jeździków oraz dmuchańców).

W dniu 19.06.2017 wychowankowie  wspierani przez siostry Terezjanki i Panią Pedagog przedstawili swój repertuar na ulicy "Teatralnej" - Chłodnej w Suwałkach w formie autorskiej piosenki i tańca "Belgijka", a później aktywnie uczestniczyli w marszu- paradzie zespołów teatralnych podczas rozpoczęcia Festiwalu Wigraszek 2017. Następnego dnia dzieci i młodzież obejrzały jedną ze sztuk konkursowych w Suwalskim Ośrodku Kultury i Sztuki.

W II połowie lipca zostały zorganizowane dzieciom (które nie wyjechały z Suwałk) półkolonie na Placu Marii Konopnickiej w  ramach "Lata w Suwałkach" oraz przy Parku Konstytucji 3 Maja w czasie organizowanego Jarmarku Folkloru i Jarmarku Kamedulskiego (29VII;  5VIII). Na Placu i przy Parku można było jeździć świetlicowymi rikszami, gokartami, jeździkami, rowerkami i konikami mechanicznymi.                                                       

W październiku nasi wychowankowie aktywnie przystąpili do konkursu: „Najpiękniejszy różaniec”. Korzystając z różnych technik i materiałów wykonali 13 różańców (niektórzy przy pomocy wychowawców). Dwie prace dzieci zdobyły I miejsca.

W dniu 6 stycznia, po wcześniejszym scaleniu kostiumów, dzieci ze swoimi mamami, wychowawcy, dwie siostry Terezjanki, wolontariuszki oraz osoby zaprzyjaźnione ze Świetlicą wzięły udział w suwalskim Orszaku Trzech Króli w strojach aniołków i pasterzy.

W uroczystość Objawienia Pańskiego wychowankowie z opiekunami i rodzicami uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli w roli aniołków i pasterzy. W dniach 26-29.07 dzieci wraz z wychowawcami uczestniczyły w obchodach Dni Suwałk. Była to okazja do zapoznania się z pracami twórców ludowych, zaprezentowania swoich małych wyrobów oraz wspólnej zabawy z rówieśnikami nie uczestniczącymi w zajęciach świetlicowych.